STAGEPLAATSEN & STAGEPROJECTEN

Topscriptie werkt nauw samen met studieverenigingen, studenteninstellingen en opleidingsinstituten om onze primaire dienstverlening aan te bieden en in te vullen: de begeleiding van studenten bij het realiseren van hun eindopdracht. Diezelfde samenwerkingsverbanden worden ook ingezet om talentvolle studenten op zoek naar een stageplaats of stageopdracht te scouten. De gevonden talenten toetsen we op ambitie,  kennis, competenties en afstudeerkwaliteiten en bieden we daarna onze klanten aan. Dat kan op drie manieren.
 

  1. Directe plaatsing bij uw onderneming. U wordt zijn werkgever/stagebieder.

  2. Uitlening via ons uitzendbureau. U wordt de opdrachtgever, de stagiair werkt bij u.

  3. Uitvoering van een onderzoekproject bij ons. U wordt de opdrachtgever met een onderzoekopdracht. De stagiair werkt bij ons en voert onder onze begeleiding de onderzoekopdracht uit.
     

In alle gevallen bewaken onze begeleiders de voortgang en kwaliteit van het op te leveren product.