INTERNATIONALE GROEI & SUBSIDIE

LAAT INTERNATIONALE STUDENT SUBSIDIËREN

De Nederlandse overheid stimuleert internationale groei en subsidieert activiteiten van ondernemingen die hun mogelijkheden daartoe verkennen. Biz-check.com is een zakelijke spin-off van Topscriptie en begeleidt start-ups en scale-ups bij de validatie van hun innovatieplannen. Biz-check.com kent de wereld van subsidies en Topscriptie stelt deze kennis ook ter beschikking aan uw onderneming. Wij combineren dit met ons krachtige netwerk van internationale studenten en een samenwerking met de RVO en Buitenlandse Zaken. We bieden u de mogelijkheid om door ons begeleide internationale studentverkenningen te laten doen in het land waar u naartoe wilt; deels gesubsidieerd door de overheid.