BEGELEIDING STUDERENDEN

VANAF €300,00(5-uur pakket)

De begeleiding van een studerende (stagiair of medewerker) is de taak van het opleidingsinstituut. Maar ook dat van uw onderneming. Toch ontstaat bij studerenden met grote regelmaat behoefte aan extra begeleiding. Topscriptie begeleidt met haar 60 professionals jaarlijks, onafhankelijk van opleidingsinstituten, ruim 400 fulltime studenten (stagiairs) en 600 studerende medewerkers bij het realiseren van hun onderzoeksopdracht of bachelor- of masterscriptie. Op mbo-, hbo- en wo-niveau.

De begeleiding van Topscriptie is er mede op gericht om dat voordeel voor uw onderneming optimaal te faciliteren. Zodanig dat de studerende ook zelf die professionaliseringsstap maakt: in het belang van de studerende zelf én in het belang van uw bedrijf.

Wat bieden wij uw onderneming?
 • Advies m.b.t. de inrichting van het opleidingstraject binnen uw onderneming

 • Begeleiding van de medewerker t.a.v. de (eind)opdracht en/of het beroepsproduct

 • Kennisbank: de ervaren kwaliteiten en competenties van opleidingsinstituten

 • Advies bij de keuze uit mogelijke opleidingsinstituten  

 • Advies integratie onderzoeksopdracht/scriptie naar bedrijfsmatige werkzaamheden.

 • Netwerk erkende onderzoeksbureaus voor gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten voor studerenden.

 • Advies en bemiddeling plaatsing stagiaires: zoeken, vinden en contracteren.

 • Loopbaanbemiddeling: van stagiaire naar vaste medewerker

 • Begeleiding t.a.v. een opleidingsplan en de keuze voor een opleidingsinstituut

Wat bieden wij uw studerende medewerker?
 • Persoonlijke, professionele (online) begeleiding bij het realiseren van de bachelor- of masterscriptie

 • Begeleidend advies betreffende:

  • Structuur en opbouw eindopdracht

  • Theoretisch kader en onderzoeksmethodiek

  • Onderzoeksuitvoering

  • Analyses en conclusies

  • Academisch schrijven

  • Optimalisatie werk-studie balans

 • Mentale ondersteuning bij:

  • Motivatie en inspiratie

  • Hulp bij faalangst

  • Maatwerkbegeleiding bij bijvoorbeeld autisme of dyslexie

 • Redactionele en taalkundige support

 • Second opinion bij conflicten met opleidingsinstituut of twijfel over eindbeoordeling

 • Tips, adviezen en onderzoeksmodellen voor studerenden: www.topscriptie.nl

INFORMEER UW STUDERENDE MEDEWERKER/STAGIAIRE

Laat uw studerende medewerker weten dat er externe ondersteuning bij het realiseren van hun opdracht  beschikbaar is. 

© 2021 by Topscriptie B.V.

organisatie@topscriptie.nl

 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon