ADVIES OPLEIDINGEN

OP OFFERTEBASIS

Wij begeleidden in de afgelopen 10 jaar meer dan 6.000 studenten. Inmiddels beschikken wij over een enorme kennisbank als het gaat om de ervaren kwaliteit binnen opleidingsinstituten. Verschillende van onze professionals fungeren daarnaast als klankbord voor onderwijs- en examencommissies, alsmede voor de Onderwijsinspectie. Een aanzienlijk deel van onze mensen is werkzaam in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast heeft Topscriptie een schat aan kennis in huis op het gebied van fiscale mogelijkheden en de subsidiëring van opleidingstrajecten. Die kennis en ervaring stellen wij u ter beschikking bij de realisatie en uitvoering van uw opleidingsprogramma en/of het opzetten van een eigen opleidingsacademie.

© 2021 by Topscriptie B.V.

organisatie@topscriptie.nl

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon