ADVIES OPLEIDINGEN

OP OFFERTEBASIS

Studerende medewerkers zijn vooral ook gemotiveerde medewerkers. Hetzelfde geldt voor fulltime studenten die u bij de realisatie van hun stage-opdracht serieus aan hun opdracht laat werken en een daarbij een echt ervarings- en onderzoeksperspectief biedt. Gemotiveerde en tevreden medewerker dragen bij aan een goede, professionele werksfeer en dat optimaliseert uw bedrijfsresultaat. Een professioneel ingericht opleidingstraject biedt uw onderneming dan ook direct zicht op meerwaarde bij het realiseren van de ondernemingsdoelen. Het bevestigt daarnaast uw imago van een goed werkgever, waardoor u ook gemakkelijker betere medewerkers in huis kunt halen en houden.

Het kernteam van Topscriptie bestaat uit wetenschappelijk geschoolde medewerkers, voor een deel met meer dan 30 jaar praktische en theoretisch ervaring bij het opzetten en uitvoeren van opleidingstrajecten. We koppelen dit operationeel aan ons professionele begeleidingsteam met meer dan 60 wetenschappelijk geschoolde opleidings- en begeleidingsprofessionals en ervaringsdeskundigen op terreinen als: marketing, bedrijfseconomie, psychologie, financiën & accountancy, wetgeving, sociale zaken & HR, bouwkunde et cetera. Die kennis en ervaring delen wij graag met u wanneer u uw studerende medewerkers en stagiaires iets extra’s wil bieden en daarmee uw bedrijf positioneert als een aantrekkelijke (toekomstige) werkgever.

In de afgelopen 10 jaar meer dan 6.000 studenten. Inmiddels beschikken wij over een enorme kennisbank als het gaat om de ervaren kwaliteit binnen opleidingsinstituten. Verschillende van onze professionals fungeren daarnaast als klankbord voor onderwijs- en examencommissies, alsmede voor de Onderwijsinspectie. Een aanzienlijk deel van onze mensen is werkzaam in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast heeft Topscriptie een schat aan kennis in huis op het gebied van fiscale mogelijkheden en de subsidiëring van opleidingstrajecten. Ook die kennis en ervaring stellen wij u ter beschikking bij de realisatie en uitvoering van uw opleidingsprogramma en/of het opzetten van een eigen opleidingsacademie.